Welkom bij Sanders Juridisch Advies

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met het recht. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten of verbreken van een contract met een leverancier of klant, het aannemen van nieuw personeel, klantgeschillen of niet betalende debiteuren. De snelle toename van complexe wetten en regels kan tot gevolg hebben dat u 'door de bomen het bos niet meer ziet!' Door het vroegtijdig inwinnen van juridisch advies voorkomt u dure en tijdrovende procedures bij de rechter.

Sanders Juridisch Advies is het bedrijfsjuridisch adviesbureau voor het MKB. Ons doel is juridische problemen voor u als ondernemer te voorkomen. Dat doen wij door te werken vanuit de optiek van de ondernemer. Geen onnodige franje, maar gewoon to-the point. Wij streven ernaar om het bedrijf goed te leren kennen en een goede band met de ondernemer op te bouwen. Daarbij ligt het accent op vroegtijdige betrokkenheid. Het gaat er met name om geschillen voor te zijn. Op die manier kunt u juridisch verantwoord ondernemen en u richten op de kernactiviteiten van uw onderneming.